What's new
X
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • Aslında Hazerfen'in uçması olayı şüphelidir. Çünkü sadece 1 kaynakta (Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi) bu olay zikredilmiştir. Evliya Çelebi ise güvenilmezliği ile ünlüdür!

    Resmi Osmanlı tarihçileri dahil, başka hiç bir kaynakta bundan bahsedilmemektedir. Elin bağnaz ve saplantılı Fransızına karşı bir şey demedim ama gerçek budur.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…

Back
Top Bottom