What's new

Indian Navy gets 5th Scorpene-class submarine Vagir

MM_Haider

SENIOR MEMBER
Dec 3, 2010
2,289
1
2,602
Country
Pakistan
Location
China
Yàar bhikhari ki Tarah yahan se vahan ghum rahe ho tab b sharam nahi aati.awwal darje k bhikhari hi nahi besharam b ho.
Highest USAID getter is calling other bhikari … besharmi ki intiha hay
 

Attachments

  • B5567CBA-D233-424F-834B-DDB8189CA9B4.jpeg
    B5567CBA-D233-424F-834B-DDB8189CA9B4.jpeg
    56.1 KB · Views: 4
  • 9EFB2071-62DC-4BBC-B7FE-F01930EA60FD.jpeg
    9EFB2071-62DC-4BBC-B7FE-F01930EA60FD.jpeg
    111.3 KB · Views: 4

Users Who Are Viewing This Thread (Total: 1, Members: 0, Guests: 1)


Top Bottom