• Thursday, July 9, 2020

Diary of a Turkish Soldier in Korean War

Discussion in 'Turkish Defence Forum' started by -SINAN-, Mar 13, 2013.

 1. Hamartia Antidote

  Hamartia Antidote ELITE MEMBER

  Messages:
  19,994
  Joined:
  Nov 17, 2013
  Ratings:
  +29 / 14,825 / -6
  Country:
  United States
  Location:
  United States
  That's actually pretty common. Most Veterans flat out refuse to talk about it.
  A friend of mine's father-in-law was a Marine in WW2 fighting on Okinawa (or Iwo Jima? well some Pacific island). He refused to talk about it to his family but I got him to open up to me about it one day. The thing that he said really got to him was that there were young girls all over the place with the Japanese (maybe some were Korean sex-slave ones?). So every time they blasted some position there would be two dead girls for every dead Japanese soldier. The ones who weren't dead were screaming with parts of themselves missing. You can imagine how crazy that must have been. He said you have this idea in your head of what you expect a battle to be like and then you end up getting tossed into something completely incomprehensible.
   
 2. usernameless

  usernameless SENIOR MEMBER

  Messages:
  2,547
  Joined:
  Sep 28, 2013
  Ratings:
  +4 / 4,872 / -0
  Country:
  Turkey
  Location:
  Japan
 3. usernameless

  usernameless SENIOR MEMBER

  Messages:
  2,547
  Joined:
  Sep 28, 2013
  Ratings:
  +4 / 4,872 / -0
  Country:
  Turkey
  Location:
  Japan
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
   
  • Thanks Thanks x 5
 4. -SINAN-

  -SINAN- ELITE MEMBER

  Messages:
  16,715
  Joined:
  Feb 22, 2013
  Ratings:
  +0 / 1,599 / -0
  Country:
  Turkey
  Location:
  Turkey
  Nice pics bro.:tup:
   
 5. xenon54

  xenon54 ELITE MEMBER

  Messages:
  17,472
  Joined:
  Jun 2, 2013
  Ratings:
  +20 / 32,631 / -0
  Country:
  Turkey
  Location:
  Switzerland
  Indeed. :tup:
  @usernameless nice shoes btw. :)
   
  • Thanks Thanks x 4
 6. atatwolf

  atatwolf BANNED

  Messages:
  6,968
  Joined:
  Jul 15, 2012
  Ratings:
  +7 / 8,926 / -27
  Country:
  Turkey
  Location:
  Turkey
  Everytime a Korean war thread is opened what do Chinese have up their arse to act out like this? Maybe it has to do withh that they lost the war with huge losses and fear it might happen again combined with fear of pan-turkism?
   
  Last edited: Mar 26, 2014
 7. -SINAN-

  -SINAN- ELITE MEMBER

  Messages:
  16,715
  Joined:
  Feb 22, 2013
  Ratings:
  +0 / 1,599 / -0
  Country:
  Turkey
  Location:
  Turkey
  Okay, guys i finally find out what happened in hill 507 at that time. Let me write it down. :)

  13 Haziran 1951 Muhaberesi
  Alayın 2 nci Taburu yerinde kalarak kuzeye göndereceği keşif kolları ile düşmanı keşffetirecek, 1nci Tabur ise ilerliyerek 507 rakımlı tepeyi, bu tepenin doğusundaki yüksek tepeleri de 2 nci Güney Kore Tümeninin 32 nci Alayı zapt edecekti.

  507 rakımlı tepe ormanlık ve kayalıktı. Bir tabur düşmanın bu tepede kuvvetli tahkimat yaparak savunmada olduğu saptandı.

  1 nci Tabur iki bölük ile cepheden ve batıdan bu tepeye yaklaşmağa başladı. İki tank takımı da bu tarruza katıldı. Topçu ve havanlar tepeye etkili ateş açtı

  Düşmana yakalanan birlikler çok sert mukavemetle karşılaştılar. Kayalık ve ormanlık olan bu tepedeki düşmanın savunma tesisleri topçu ve havan ateşleri ile yok edilememişti. Birlikler etkili düşman atışı altında ve kayıp vererek ilerliyorlardı. Düşmanın direnişi ise azalmamıştı. Doğudaki Güney Kore alayı da günlük hedefine varamamıştı. Taarruza devam etmenin ve bulunan yerde kalmanın, zayiatı çoğaltmaktan başka sonuç vermeyeceği düşünüldüğünden akşam karanlığı sırasında tabur, bir gece önceki mevzilere geri alındı.
  Bügün 1 nciş Taburdan 3 er şehit oldu ve 13 er yaralandı.

  14 Haziran 1951 Muhaberesi
  Saat 24 00'ten sonra eski mevzilerine çekilmiş olan 1 nci Tabura, düşman, gece baskınları yaptı. Sabaha kadar iki defa daha tekrarlanan bu hucümlar taburun ateşleri, topçu ve ağır ateşlerle püskürtüldü ve düşman mevzilere giremedi.

  Bugün 507 rakımlı tepenin hücum ile zaptı lazım geliyordu. Sağdaki 1 nci Bölük ile (3 ncü Bölüğü değişmiş olan) 2 nci Bölük hücum edecekler, 3 ncü Bölük ise bu taarruzu desteklemek üzere himaye mevziinde kalacak idi.

  Saat 7 30'da taarruz başladı. Hücumu yapacak olan bölükler, öndeki dereyi mukavemete uğramadan geçtiler. Bu sırada 507 rakımlı tepe hava kuvvetleri, topçu ve havanlar tarafından ateş altına alındı. Fakat düşman bu tepede beş sıra üstü kapalı mevziler yapmıştı. Kayalık ve ormanlık da savunmayı kolaylaştırıyordu.

  Düşmanın bıgün takviye edilmiş olduğu anlaşıldı. Bir gün evvelki taarruzda düşman savunma düzenleri ve ateş mevzileri az çok keşfedilmiş olduğundan bölükler bugün zatiata uğramamak için temkinli hareket ettiler.

  507 rakımlı tepeye yine güneyden ve batıdan hücum edilecekti. Bölükler tepenin yamaçlarına tırmanırken şiddetli makinalı tüfek, havan ateşleri ile Kumhwa kasabasının kuzeyindeki tepelerden de havan ateşlerine tutuldular. Saat 15 00'te 507 rakımlı tepenin güney eteklerindeki küçük tepeleri süngü ve bomba muhabereleri ile zaptedebildiler.

  Saat 15 00'ten sonra 507 rakımlı tepeye tekrar şiddetli hava, topçu, havan ateşleri yapıldı. Bundan sonra topçu ateşi piyade bölüklerinin önüne alındı. Ve yüzer metre mesafe artırışları ile ateş, ileriye kaydırılırken piyade bölükleri de bu ateşi takip etti.

  3 ncü Bölüğün bir takımının da yardımı ile ve büyük gayretlerle bomba muhabereleri, süngüleşme ve boğuşmalarla 507 rakımlı tepe alındı. Fakat, düşman tepenin, doğu, kuzey ve batı yamaçlarında tutundu. Saat 19 40'ta buralardan karşı taarruz başladı. Bu düşman hareketleri şiddetli ateş muhabereleri ve topçu ateşleri ile durduruldu, ise de tepedeki birliğin ikmalinin yapılmasına olanak bulunamadı. Sağdaki 32 nci GÜney Kore Alayı da gereği kadar ilerleyememiş olduğundan, doğu kanat açıktı. Vaikt de çok geçmişti. Gece, bulunulan düzende geçirilirse, düşmanın gece baskınlarına uğramak ve çok kayıp vermek muhakkaktı. Bu sebepten zaptedilen tepeler terk edilerek ateş desteği altında bölükler bir gece önce gece geçirilen mevziye geri alındılar.

  Amerikan tank bölüğü bu hücuma Puam-gol köyü civarından ateşleri ile katılırken, düşman tanksavar silahları ve mayınlara çarpma yüzünden 4 tankını kaybetti.

  15 Haziran 1951 Muhaberesi
  Çok kuvvetli tahmin edilmiş olduğu gibi, kayalık içindeki ateş mevzileri de topçu ve ağır ateşlerle yok edilememiş olan 507 rakımlı tepenin cephe hücumları ile zaptedilemeyeceği anlaşılmıştı.
  Doğudaki 32 nci Güney Kore alayının henüz zaptedememiş olduğu 507 rakımlı tepenin doğusundaki yüksek tepelerin zaptı lazım geliyordu. Türk Tugayı bunları zapt etmek istedi ise de 32 nci Güney Kore Alayı kendine düşen vazifeyi kendisinin yapacağını bildirerek Türk Tugayının, kendi bölgesinde muharebe etmesini kabul etmedi.
  Bugün birlikler mevzilerini tahkim ile meşgul oldular. Tanklı ve muhabere güçlü keşif kolları 507 /604 ve batısı hattında yerleşmiş olan düşman keşid kollarının ateşleri ile karşılandılar.

  16 Haziran 1951 Muhaberesi

  Türk Tugayının birlikleri yerlerinde kalarak tahkimat ile uğraştılar ve kuvvetli keşif kolları ile düşmanı keşfe devam ettiler. Bu keşif kollarından 1 nci Taburun doğu kanadındaki 1 nci Bölüğün çıkardığı muhabere güçlü ve takım kuvvetindeki keşif kolu, 507 rakımlı tepeye 300m. yaklaştı. Bu tepeden ve bu tepenin güneyindeki küçük sırtlardan kendisine ateş edildi. Diğer keşif kollarına da 604 rakımlı tepeden ve Kumhwa güneyinden ve şehrin kuzeyinde ve batısında sırtlardan ateş edildi. 507 rakımlı tepeye yaklaşan keşif kolu, düşman direnmesini kırarark bu tepenin güneyindeki rakımsız tepeleri zapt etti. Bu takıma soldan Padul-gol köyü civarından bir piyade takımı ile takviyeli tank takımı da yardım etti.

  Öğleden sonra sağdaki 32 nci Güney Kore Alayının taarruzu gelişti ve 507 rakımlı tepenin doğusundaki yüksek rakımlı tepeler zaptedildi. Meydana gelen bu uygun durumdan yararlanan ve 507 rakımlı tepeye yaklaşmış olan takım ve bunun arkasından ilerleyen 1 nci Bölük, hücum ile tepeyi zapt etti. Taburun diğer kısımları da bu tepe bölgesine getirildi.

  @xenon54
   
  • Thanks Thanks x 4
 8. Hurshid Celebi

  Hurshid Celebi BANNED

  Messages:
  4,897
  Joined:
  Jul 2, 2015
  Ratings:
  +4 / 3,876 / -0
  Country:
  Turkey
  Location:
  Turkey
  Our pocket commandos- elites " as they US called our ancestors" did it;
  also in tunnel fights !

  Thanks for contribution to all.
  RIP rahmetli Yozgatli Yusuf amca, rahmetli Nazilli'i Nuri amca and all others....
  who hold our FLAG always up !
   
  • Thanks Thanks x 2